Thông báo

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ

Quyết định số 289/QĐ-TCLN-VP ngày 17/8/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ.

Thông báo về Giải thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Bảo vệ rừng và quản lý khu rừng đặc dụng

Để kịp thời động viên và khen thưởng cho Ban quản lý Rừng đặc dụng và cán bộ kiểm lâm đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học nhân dịp kỷ niệm 55 năm...

Thông báo về tham dự Hội nghị giao ban các Vườn quốc gia và khu Bảo tồn thiên nhiên năm 2016

Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng thông báo và kính mời quý đơn vị  tham dự Hội nghị giao ban các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên năm 2016, cụ thể như sau: 1. Thời...

Thông báo "Báo cáo công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên năm 2015, kế hoạch công tác năm 2016 và đăng ký dự Hội nghị giao ban các Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên 2015"

Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên năm 2015 tại Vườn quốc gia YokDon, thành phố Buôn Mê...

Thông báo kết luận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Cao Chí Công tại hội nghị giao ban các vườn quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên năm 2014

Thông báo kết luận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Cao Chí Công tại hội nghị giao ban các vườn quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên năm 2014 File đính kèm  

Thông báo chuẩn bị giao ban các VQG và Khu BTTN năm 2014

Vụ Bảo tồn thiên nhiên trân trọng thông báo: Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo  tồn thiên nhiên ở các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên...

Thư mời thầu của Ban quản lý dự án "Xây dựng Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

*** THÔNG BÁO MỜI THẦU *** Ban quản lý dự án "Xây dựng Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030" xin mời các...