Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh

Công bố thành lập và ra mắt Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi

Vừa qua, tại Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ công bố thành lập và ra mắt Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh...

Kiên Giang thành lập Khu bảo tồn loài-sinh cảnh Phú Mỹ

UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt dự án thành lập Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ tại xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ có...