Phát triển vùng đệm

VQG Chư Yang Sin đẩy mạnh công tác truyền thông và giáo dục môi trường tại các thôn buôn vùng đệm

VQG Chư Yang Sin có tầm quan trọng rất lớn về Đa dạng sinh học và phòng hộ đầu nguồn sông Sêrêpôk, hạn chế thiên tai, lũ lụt, điều hòa khí hậu. Tuy nhiên VQG đang phải đối mặt với nhiều...

Để rừng sến Tam Quy là điểm đến hấp dẫn

Nằm giữa quần thể DTLSVH nổi tiếng với những Lăng miếu triều Nguyễn, Ly cung Nhà Hồ, chùa Long Cảm, đền Hàn Sơn… rừng Sến Tam Quy - rừng sến nguyên sinh thuần loài còn lại duy nhất ở Việt Nam...

Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch vùng đệm Vườn quốc gia Xuân Thủy

Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy (Giao Thủy) có 7.100ha diện tích tự nhiên trong vùng lõi, trong đó có 3.100ha diện tích đất nổi có rừng, 4.000ha diện tích đất rừng ngập nước. Vùng đệm rộng 8.000ha,...