Du lịch sinh thái

Vườn thực vật Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường

Điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường Vườn thực vật là sản phẩm du lịch mới hấp dẫn với nhiều trải nghiệm thú vị trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới của Vườn quốc gia...

Điểm du lịch Cúc Phương: Trung tâm cứu hộ linh trưởng

Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc phương được thành lập vào tháng 1 năm 1993 theo chỉ thị 359 của chính phủ và quyết định 484 của Bộ Nông nghiệp & PTNT, là Trung tâm đầu tiên của Đông dương...

Các dịch vụ du lịch tại Vườn quốc gia Cúc Phương

Hàng năm có hàng vạn du khách trong nước và quốc tế đến nghỉ ngơi, tham quan, học tập và nghiên cứu tại Cúc Phương. Sau 40 năm xây dựng và phát triển đến nay Cúc Phương đã có một kết cấu cơ sở hạ...