Hệ thống khu bảo tồn

Rừng đặc dụng Việt Nam, 50 năm hình thành và phát triển

Việt Nam được đánh giá là một trong những nước có tính đa dạng sinh học cao với các Hệ sinh thái quan trọng, cùng với điều kiện khí hậu, thuỷ văn phong phú đã tạo cho rừng Việt nam có mức độ đa dạng sinh học cao với trên 7.000 loài thực vật bậc cao, là nơi trú ngụ của trên 300 loài thú, 840 loài chim, 380 loài bò sát ếch nhái, 120.000 loài côn trùng và 2.000 loài cá nước ngọt đã được xác định.

Vai trò của rừng đặc dụng có nghĩa đặc biệt quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học; Là những bể hấp thụ khí CO2 khổng lồ để giảm hiệu ứng khí nhà kính một trong những nguyên nhân gây ra sự biến đổi khí hậu; Là nơi cung cấp và điều tiết nguồn tài nguyên nước, giảm lũ lụt, xói mòn, rửa trôi đất, bảo vệ sản xuất và các công trình hạ tầng cơ sở; Hạn chế hiện tượng sa mạc hoá cục bộ hay trên diện rộng, góp phần điều hoà khí hậu trong khu vực kết hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường và duy trì sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong 50 năm qua, với những nỗ lực không ngừng của Chính phủ Việt Nam và sự hỗ trợ có hiệu quả của cộng đồng Quốc tế, công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu rừng đặc dụng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhận thức về rừng của toàn xã hội được nâng cao, quan điểm đổi mới xã hội hoá được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hệ thống pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng ngày được hoàn thiện hơn; chế độ chính sách lâm nghiệp, nhất là chính sách về đa dạng hoá các thành phần kinh tế đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội tham gia vào các hoạt động bảo vệ rừng, bảo vệ sinh thái môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; cung cấp các dịch vụ môi trường rừng.

Những thành công đó đã góp phần hiệu quả hóa những nỗ lực của Việt Nam trong thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng đặc dụng của các ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội ngày càng được làm rõ và nâng cao. Nhà nước đã tăng cường đầu tư thông qua nhiều chương trình, dự án đã làm cho công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn ĐDSH trong các khu rừng đặc dụng ngày càng chuyển biến tích cực.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập một hệ thống rừng đặc dụng với tổng diện tích là 2,2 triệu ha, trong đó có 164 khu rừng đặc dụng bao gồm: 30 Vườn quốc gia, 69 khu bảo tồn thiên nhiên (58 khu dự trữ thiên nhiên, 11 khu bảo tồn loài sinh cảnh), 45 khu bảo vệ cảnh quan và 20 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học đại diện cho hầu hết các hệ sinh thái quan trọng cả trên cạn, đất ngập nước và trên biển, trong đó phần lớn là rừng nguyên sinh đã được bảo vệ, và hầu hết các loài động thực vật có nguy cơ đe doạ được bảo tồn và phát triển bền vững.

 

Ts. Trần Thế Liên

Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Thiên Nhiên

Tổng cục Lâm Nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

STT

Tên Vườn quốc gia

Địa chỉ trang web

 1.  

Cát Bà

http://www.vuonquocgiacatba.com.vn

 1.  

Ba Vì

http://www.vuonquocgiabavi.com.vn/

 1.  

Bạch Mã

http://www.bachmapark.com.vn/

 1.  

Yok Đôn

http://www.yokdonnationalpark.vn/

 1.  

Cát Tiên

http://www.namcattien.vn/

 1.  

Ba Bể

Chưa có trang web

 1.  

Bến En

http://www.benennp.com.vn

 1.  

Côn Đảo  

http://www.condaopark.com.vn/

 1.  

Tràm Chim 

http://www.vqgtc.dongthap.gov.vn

 1.  

Cúc Phương  

http://cucphuongtourism.com

 1.  

Tam Đảo

http://www.tamdaonp.com.vn

 1.  

Bái Tử Long 

http://baitulongnationalpark.vn

 1.  

Phú Quốc 

Chưa có trang web

 1.  

Pù Mát 

http://www.pumat.vn

 1.  

Phong Nha-Kẻ Bàng

http://www.phongnhakebang.vn

 1.  

Lò Gò Xa Mát 

http://logoxamatnp.gov.vn

 1.  

U Minh Thượng 

Chưa có trang web

 1.  

Chư Mom Ray  

Chưa có trang web

 1.  

Vũ Quang 

Chưa có trang web

 1.  

Hoàng Liên 

http://laocai.gov.vn/sites/vuonquocgia/Trang/trangchu.aspx

 1.  

Xuân Sơn

http://vuonquocgiaxuanson.com.vn

 1.  

Bù Gia Mập  

http://vuonquocgiabugiamap.vn

 1.  

Kon Ka Kinh 

Chưa có trang web

 1.  

Chư Yang Sin 

http://vqgchuyangsin.org/

 1.  

Xuân Thủy 

http://vuonquocgiaxuanthuy.org.vn

 1.  

Mũi Cà Mau 

Chưa có trang web

 1.  

Núi Chúa 

http://vqgnuichua.vn

 1.  

Bidoup Núi Bà 

http://bidoupnuiba.gov.vn/

 1.  

U Minh Hạ 

Chưa có trang web

 1.  

Phước Bình 

http://www.vqgphuocbinh.org.vn/