Du lịch sinh thái

Khóa đào tạo nghiệp vụ khu bảo tồn, cộng đồng dân cư và phát triển du lịch sinh thái

Trong 05 ngày, từ 28/7 đến 01/08/2014, tại Hạ Long, Tổng cục Lâm nghiệp  (Dự án Hợp phần Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo...

Hội thảo đánh giá hoạt động đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại hệ thống rừng đặc dụng ở Việt Nam

Ngày 10/9/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại hệ thống rừng đặc dụng ở Việt Nam. Ông Trần Thế Liên, Vụ trưởng...