Chi tiết

« Quay lại

Tổng cục Lâm nghiệp và Hội động vật Frankfurt tại Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác

Sáng 21/7/2015, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp và Hội động vật Frankfurt tại Việt Nam (FZS) đã ký Thỏa thuận hợp tác về tăng cường năng lực quản lý, giám sát đa dạng sinh học cho các Khu bảo tồn thiên nhiên khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam.

Theo đó, Tổng cục Lâm nghiệp cùng với Hội động vật Frankfurt tại Việt Nam sẽ hợp tác chặt chẽ ở 03 nội dung: Hỗ trợ một số Vườn quốc gia và Khu bảo tồn tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai và Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Kon Tum) nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo tồn động thực vật hoang dã và bảo vệ hệ sinh thái rừng; Thúc đẩy hoạt động bảo tồn và nghiên cứu về đa dạng sinh học tại các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn nêu trên. 

Thỏa thuận trên nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và thực hiện các dự án trong lĩnh vực bảo tồn động thực vật hoang dã, bảo vệ rừng giữa hai bên tại Việt Nam.

Thay mặt cho Tổng cục Lâm nghiệp, ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tin tưởngrằng việc ký kết Thỏa thuận hợp tác này là một bước quan trọng để thúc đẩy sự phối hợp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Tổ chức FZS trong việc tăng cường năng lực quản lý, giám sát đa dạng sinh học khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Hà Thăng Long, Giám đốc điều hành Hội động vật học Frankfurt tại Việt Nam cũng cam kết kêu gọi mọi nỗ lực của Hiệp hội tại Đức để giúp Việt Nam bảo vệ những loài nguy cấp, quý hiếm một cách tốt nhất.

Văn phòng Tổng cục