Chi tiết

« Quay lại

Thông báo về tham dự Hội nghị giao ban các Vườn quốc gia và khu Bảo tồn thiên nhiên năm 2016

Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng thông báo và kính mời quý đơn vị  tham dự Hội nghị giao ban các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên năm 2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 23 đến ngày 25/11/2016.

2. Nội dung: Chương trình Hội nghị giao ban (gửi kèm theo).

3. Địa điểm: Vườn quốc gia Cát Bà, Thành phố Hải Phòng.

4. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Thành phần: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, đại diện Văn phòng Chính phủ và các Bộ/ngành, các đơn vị liên quan thuộc Bộ NN&PTNT, các đơn vị thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Ban quản lý các Vườn quốc gia/Khu bảo tồn thiên nhiên; các nhà khoa học và đại diện các dự án, các tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên.

6. Kinh phí: Ban Tổ chức chi trả kinh phí tham dự cho đại biểu khối Trung ương và kinh phí tổ chức Hội nghị. Kinh phí tham dự Hội nghị của các đại biểu địa phương, các tổ chức phi chính phủ do đơn vị tự chi trả.

Thông tin chi tiếp xin xem file gửi kèm

Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng kính mời quý vị đại biểu tham dự./.