Chi tiết

« Quay lại

Thông báo về Giải thưởng thành tích xuất sắc trong công tác Bảo vệ rừng và quản lý khu rừng đặc dụng

Để kịp thời động viên và khen thưởng cho Ban quản lý Rừng đặc dụng và cán bộ kiểm lâm đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập khu rừng đặc dụng đầu tiên ở Việt Nam; Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Hội động vật Frankfurt và Hiệp hội các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức lựa chọn và trao giai thưởng về thành tích xuất sắc cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quan lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học và tập thể Ban quản lý khu rừng đặc dụng có sáng kiến đổi mới trong công tác quản lý Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên.

Thông tin về giải thưởng, Mẫu hồ sơ để cử và Tiêu chí lựa chọn truy cập và tải trực tiếp tại trang web: http://donc.vnforest.gov.vn/en/web/guest.

Văn bản và hồ sơ đề cử gửi về Vụ Quản lý Rừng đặc dụng, phòng hộ, Tổng cục Lâm nghiệp trước ngày 15 tháng 10 năm 2017 theo địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội để Hội đồng có cơ sở xem xét, quyết định./. 

Các nội dung đính kèm:

Links Công văn

Links Thông báo