Chi tiết

« Quay lại

Khóa đào tạo nghiệp vụ khu bảo tồn, cộng đồng dân cư và phát triển du lịch sinh thái

Trong 05 ngày, từ 28/7 đến 01/08/2014, tại Hạ Long, Tổng cục Lâm nghiệp  (Dự án Hợp phần Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các Khu bảo tồn ở Việt Nam) tổ chức Khóa đào tạo nghiệp vụ khu bảo tồn, cộng đồng dân cư và phát triển du lịch sinh thái. Bà Hà Thị Tuyết Nga, Phó vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Giám đốc Dự án tham dự và phát biểu khai mạc Khóa đào tạo.

Khóa đào tạo được tổ chức cho các cán bộ kiểm lâm chuyên trách trong các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh phía Bắc và miền Trung.

Mục tiêu của Khóa đào tạo nhằm trang bị cho người học những kiến thức lý luận cơ bản về phát triển du lịch sinh thái như khái niệm, nguyên tắc du lịch sinh thái, các biện pháp quản lý và phát triển du lịch sinh thái. Đồng thời, cũng trang bị các kiến thức và kỹ năng về giáo dục truyền thông, phát triển sinh kế, giám sát đánh giá dự án có sự tham gia của cộng đồng./.

Dự án PA