Chi tiết

« Quay lại

Hội thảo đánh giá hoạt động đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại hệ thống rừng đặc dụng ở Việt Nam

Ngày 10/9/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại hệ thống rừng đặc dụng ở Việt Nam. Ông Trần Thế Liên, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, thừa ủy quyền Tổng cục trưởng chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp; Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam; Lãnh đạo một số Vườn quốc gia và các chuyên gia, nhà khoa học.

Hội thảo nhằm đánh giá tình hình phát triển du lịch sinh thái trong hệ thống rừng đặc dụng ở Việt Nam, bước đầu xây dựng định hướng chính sách về đầu tư phát triển và quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam.

Tổng cục Lâm nghiệp đã tổng hợp được nhiều ý kiến góp ý, làm cơ sở để chuẩn bị xây dựng Thông tư quy định về đầu tư và quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại hệ thống rừng đặc dụng ở Việt Nam./.

Vụ Bảo tồn thiên nhiên